Figure 6: Oval form of sea-salt grains (sample No. 5) and EDX analysis of its chemical composition

Figure 6: Oval form of sea-salt grains (sample No. 5) and EDX analysis of its chemical composition Slika 6: Ovalna oblika zrn morske soli (vzorec {t. 5) in EDX-analiza kemijske sestave

Figure 6: Oval form of sea-salt grains (sample No. 5) and EDX analysis of its chemical composition
Slika 6: Ovalna oblika zrn morske soli (vzorec {t. 5) in EDX-analiza kemijske sestave

Figure 6: Oval form of sea-salt grains (sample No. 5) and EDX analysis of its chemical composition
Slika 6: Ovalna oblika zrn morske soli (vzorec {t. 5) in EDX-analiza kemijske sestave