Figure 5: Regular cubic grains of Alpine salts (samples Nos. 3, 4) and EDX analysis confirming the presence of anticaking agents on the salt grain surface (MgCO3, CaCO3)

Figure 5: Regular cubic grains of Alpine salts (samples Nos. 3, 4) and EDX analysis confirming the presence of anticaking agents on the salt grain surface (MgCO3, CaCO3) Slika 5: Pravilna kockasta zrna soli Alpine (vzorca {t. 3 in 4) in EDX-analiza, ki potrjuje prisotnost sredstva proti sprijemanju na povr{ini zrn soli (MgCO3, CaCO3)

Figure 5: Regular cubic grains of Alpine salts (samples Nos. 3, 4) and EDX analysis confirming the presence of anticaking agents on the salt
grain surface (MgCO3, CaCO3)
Slika 5: Pravilna kockasta zrna soli Alpine (vzorca {t. 3 in 4) in EDX-analiza, ki potrjuje prisotnost sredstva proti sprijemanju na povr{ini zrn soli
(MgCO3, CaCO3)

Figure 5: Regular cubic grains of Alpine salts (samples Nos. 3, 4) and EDX analysis confirming the presence of anticaking agents on the salt
grain surface (MgCO3, CaCO3)
Slika 5: Pravilna kockasta zrna soli Alpine (vzorca {t. 3 in 4) in EDX-analiza, ki potrjuje prisotnost sredstva proti sprijemanju na povr{ini zrn soli
(MgCO3, CaCO3)