Figure 8: Different hygroscopicity trends for squeezed and shot cores

Figure 8: Different hygroscopicity trends for squeezed and shot cores Slika 8: Razli~na usmeritev higroskopi~nosti iztisnjenega in vbrizganega jedra

Figure 8: Different hygroscopicity trends for squeezed and shot cores
Slika 8: Razli~na usmeritev higroskopi~nosti iztisnjenega in vbrizganega jedra

Figure 8: Different hygroscopicity trends for squeezed and shot cores
Slika 8: Razli~na usmeritev higroskopi~nosti iztisnjenega in vbrizganega jedra